Sterilizasyon Yöntemleri

Sterilizasyon yöntemleri birçok aşamadan oluşmaktadır. İlki aslında amacımız ne olursa olsun elimize aldığımız o ürünü kaba kirlerinden arındırmaya benzer. Gündelik hayatta da pek sık yaptığımız üstünkörü bir arındırma işlemi bizim sterilizasyon uygulama aşamalarının ilk adımında yer almaktadır. Amacımız madde üzerindeki biyolojik yükü azaltmak ve mümkünse görünüşünde oldukça temiz bir hale getirmek gerekir.

Sterilizasyon Yöntemleriİlk Yöntem Isı

 

Sterilizasyon yöntem alanlarından olan ısı iki alt başlık arasında toplanır. İlki buharla sterilizasyon ikincisi ise sıcak su ile sterilizasyondur. Buhar ile sterilizasyon kendi arasında basınçlı buharla sterilizasyon ve basınçsız buharla sterilizasyon olmak üzere iki dala ayrılır. Kullanılan malzemenin niteliğine göre ya da malzemenin hangi amaçla nerede kullanılacağına yönelik bir amaç doğrultusunda kullanılır.

İkinci dal sıcak su ile sterilizasyondur. Dört alt başlık altında incelenir ve bunlar; kaynatma, tindalizasyon, kuru sıcak hava: pastör fırını, yakma alevden geçirmedir.

Kaynatma aletin kaynayarak üzerinde tüm mikroorganizmalardan kurtulmasıdır. Yüksek sıcaklıkta yaşayamadıkları için ölecekler ve ürüme dahil birçok özelliğini kaybedeceklerdir.

Tindalizasyon, yüksek sıcaklıkta bozulmaya meyil gösteren ya da bozulma ihtimali çok çok yüksek olan serum, aşı vb. maddeleri ya da daha farklı amaç ile kullanılan maddeleri steril etmek için kullanılan bir yöntemdir.

 

Kuru sıcak hava: pastör fırını; tercih edilebilirlik oranı en yüksek olan alet türlerinden biridir. Diğer bir yöntem ise yakma, alevden geçirmedir. Elinizdeki aletin kullanımına en çok hangi cihaz uygun ise onu seçmeniz doğru bir adım atmanızı sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ilk adım olan kaba temizlemeyi de yapmayı unutmayın.

 

İkinci yöntem ışınlardır. Teknolojinin bize sunduğu imkânı en kolay ve doğru yol ile kullanmak amacıyla ışınlar kullanılır. Bu ışınlar arasında en çok kullanılan ise UV ışındır. İçerisine giren her madde tüm yüzey alanları dahil olmak üzere sterilite olur.

 

Üçüncü yöntem kimyasal maddelerdir. Birçok kimyasal; örneğin etilen oksit kullanımı ile sterilizasyon uygulanır.

 

Dördüncü ve son yöntem filtrasyondur.. Adı üzerinde bir filtreleme yöntemi ile çalışan bu alet kontamine olan madde ile uygun filtrasyonu yapılması sonucu çalışır.

Menü